Strona główna Typografia

Programac

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Gwarek - polski słownik i dzielenie wyrazów

Typografia

Moduł typografii przydaje się przy poprawianiu drobnych błędów typograficznych w tekstach. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania typografii, żeby wykonywane były tylko te procedury, które są potrzebne.

Polecenia menu

Polecenia dotyczące typografii znajdują się w menu Utilities w podmenu Typography. Są to kolejno:

 • Typography in Selection/Box/Boxes - wykonuje procedury typograficzne
 • Typography Preferences - pokazuje okno preferencji typografii
 • About Gwarek - pokazuje okno informacyjne o rozszerzeniu

Okno preferencji

Do ustalania preferencji typografii służy okno Preferencji Typografii

Zaznaczenie kratki obok nazwy procedury powoduje jej uaktywnienie. Dostępne są następujące procedury od góry:

 • Quotatuion marks - Poprawianie cudzysłowów wraz z określeniem jakie pary cudzysłowów mają być zastosowane w cytatach (zagnieżdżonych cudzysłowach). Zakłada się, że PRZED cudzysłowem otwierającym i ZA cudzysłowem zamykającym znajduje się spacja, tabulator, koniec linii, początek paragrafu itp. Dodatkowo ZA cudzysłowami zamykającymi mogą znajdować się znaki przestankowe, a przed otwierającymi myślniki, pauzy itd. W przypadku gdy typografia nie jest w stanie "domyślić" się czy cudzysłów jest otwierający czy zamykający przerywa pracę pokazując okno z komunikatem błędem i prośbą o jego skorygowanie.
 • Try to guess opening/closing Quotation Mark - moduł typografii stara się "inteligentnie" odgadnąć czy znak cudzysłowu stojący pomiędzy dwiema spacjami lub dwiema nie-spacjami jest otwierający czy zamykający.
 • Insert/remove space if needed - w przypadku "odgadywania" cudzysłowów typografia może dostawiać / usuwać spacje, tak aby przed albo po cudzysłowie następował znak spacji.
 • Space-hyphe-space - zastępowanie sekwencji spacja+myślnik+spacja przez spacja+pauza+spacja lub spacja+półpauza+spacja
 • Remove repeated spaces - usuwanie wielokrotnych spacji tak by została tylko jedna
 • Remove spaces before - usuwanie spacji sprzed określonych znaków
 • Remove spaces after - usuwanie spacji po określonych znakach
 • Insert spaces after - wstawianie spacji po określonych znakach
 • Nonbreaking spaces before words - Wstawianie twardych (łączliwych) spacji przed określonymi wyrazami. Ta opcja pozwala na sklejanie konstrukcji typu Programac Sp. z o.o.).
 • Nonbreaking spaces after words - Wstawianie twardych (łączliwych) spacji przed określonymi wyrazami. Ta opcja pozwala na unikanie wiszących spójników.
 • Nonbreaking spaces after digits, before words - Wstawianie twardych (łączliwych) spacji po liczbach, przed określonymi wyrazami. Ta opcja pozwala "skleić" liczby z jednostkami miar, walutami itd.
 • Use insert space exceptions - Pozwala na nie wstawianie spacji w określonych konstrukcjach (np. "o.o.", "m.in." itd.). Typografia rozpoznaje konstrukcje typu adresy internetowe oraz adresy e-mail i automatycznie pomija je podczas wstawiania spacji.
 • Nonbreaking spaces before digits - Wstawianie twardych (łączliwych) spacji przed cyframi.
 • Nonbreaking spaces before roman digits - Wstawianie twardych (łączliwych) spacji przed liczbami rzymskimi. Typografia uznaje za liczbę rzymską każdy wyraz złożony wyłącznie ze znaków CDILMV, niezależnie od tego czy reprezentuje poprawną liczbę rzymską, czy jest bezsensownym zlepkiem liter jak powyżej.

Znaczenie poszczególnych przycisków:

 • Default - przypisanie domyślnych wartości do opcji procedury
 • Edit - pokazywanie okienka do edycji list wyrazów
 • Add, Remove, Change - pozwalają na odpowiednio dodanie, usunięcie i zmianę elementów listy słów.